دفتر بازرگانی و فروش :
  04136376771
  کیلومتر 6 جاده تبریز-تهران، کوی ایرداک، کوچه چهارم، ساختمان اداری کفش نوبل

  کارخانه :
  04136378126
  04136378127
  کیلومتر 6 جاده تبریز-تهران، کوی صنعتی ششم ( ایرداک)، کوچه چهارم

  اعضا تیم کفش نوبل

  حسین یوسف زاده

  مدیر واحد بازرگانی

  رحیم یوسف زاده
  حسن یوسف زاده

  بنیانگذار و مدیر عامل