• تابعیت جمهوری اسلامی ایران
 • دارا بودن سن 18 سال به بالا
 • داشتن کارت نظام وظیفه ( پایان خدمت / یا معافیت های قانونی )
 • نداشتن سابقه محکومیت جزائی مؤثر
 • عدم اعتیاد به الکل و مواد مخدر
 • عدم اشتهار به بدنامی و فساد اخلاقی
 • نداشتن نسبت فامیلی نسبی و یا سببی با هیچکدام از پرسنل گروه صنعتی کفش نوبل
 • سفارش بالاتر از 3 کارتن
 • تسویه کامل مبلغ سفارش
 • داشتن محل فیزیکی مناسب ( اجاره، تملک )
 • عقد قرارداد نمایندگی کفش نوبل
 • ارائه ضمانت نامه بانکی یا معادل
 • داشتن محل فیزیکی مناسب ( اجاره، تملک )
 • عقد قرارداد نمایندگی کفش نوبل
 • ارائه ضمانت نامه بانکی یا معادل
 • برگزاری دوره های آموزشی برای نمایندگان فروش
 • دریافت تخفیف فروش نمایندگی
 • امکان فعالیت در حوزه انحصاری فروش در صورت داشتن صلاحیت های لازم
 • ارائه کاتالوگ محصولات به صورت رایگان
 • درج نام نماینده در وب سایت شرکت
 • معرفی نمایندگان در نمایشگاه ها و مناسبت های مربوطه
 • ارجاع مشتریان هر منطقه به نمایندگی انحصاری آن